HOME  >  ข้อมูลเกม   >  คำแนะนำระบบต่างๆ   >  เควส 
 
ภารกิจเทพ-มาร

เมื่อตัวละครมีเลเวล 40 ขึ้นไป สามารถที่จะรับภารกิจเปลี่ยนขั้นของตัวละครให้เป็นเทพ/มารได้ การเริ่มต้นทำภาระกิจ ทำได้ที่ NPC โซงแจบักที่อยู่เมืองลู่หยาง ในการทำภารกิจนั้นจะต้องทำการเลือกว่าจะเป็นเทพหรือมาร


1. เมือเลเวล 40 แล้ว ให้ไปตามหา NPCโซงแจบัก แล้วทำการเลือกทำภารกิจ


2. เมื่อทำการสนทนากับNPC โซงแจบัก ในภารกิจ "ความลับของวิญญาณ" สามารถดูรายละเอียดกด (Q) ที่คียบอร์ด เพื่อยืนยันเนื้อหาของภารกิจ


3. ไอเทมของภารกิจคือการหาชิ้นส่วนของชีวิต 5 สี โดยไปที่ ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน ภูเขาเมียงซา ชองจู บริเวณแม่น้ำวังฮา ถ้ำหินมักโกชั้นที่ 1 และเมื่อได้ไอเท็มจากการล่ามอนสเตอร์จะทำให้หัวข้อของภารกิจหายไป


4. หลังจากนั้นกลับมาหา NPC โซงแจบัก แล้วทำการคลิกที่ รายละเอียดภารกิจของตัวเอง เพื่อทำการส่งชิ้นส่วนทั้ง 5 สี ที่ได้มา


5. หลังจากนั้นทำการสนทนากับโซแจบักอีกครั้ง เพื่อรับไอเทมเควสในการที่จะเลือกเป็นเทพหรือมาร เมื่อได้รับหนังสือแนะนำ ท่านสามารถไปตามหาปรมาจารย์เทพคือโนแพกได้ที่บริเวณแม่น้ำวังฮา ส่วนปรมาจารย์ฝ่ายมารคือยูแพก อยู่ที่ชั้นใต้ดินมักโกชั้นที่ 1

สำหรับผู้ที่เลือกเป็นเทพ

เมื่อทำการคลิ๊กที่ NPCโนแพก แล้วทำการคลิกที่เนื้อหาสนทนา หลังจากนั้นกดรับภารกิจเพื่อที่นำย้ายตัวละครเข้าไปสู่ห้องทดสอบ

เมื่อเข้าไปในห้องทดสอบแล้ว ให้ทำการคลิ๊กที่ NPCโนแพก ที่อยู่ในห้อง เพื่อทำการสนทนา โนแพกจะให้ทำการทดสอบ โดยการเริ่มต้นการทดสอบจะเริ่มต้นหลังจาก กดคำว่าเตรียมตัวเสร็จแล้ว

หลังจากนั้น จะได้พบกัย โทกกวังจุก ที่ต้องทำการต่อสู้

และเมื่อสามารถเอาชนะโทกกวังจุกได้ จะได้พบกับ ฮวา กยอง เชจา และการที่จะสามารถ เป็นสายเทพได้จะเป็นต้องชนะให้ได้

เมื่อสามารถเอาชนะได้แล้ว จะกลับมายังห้องของปรมาจารย์โนแพก ให้ทำการสนทนาแล้วคลิ๊กที่ข้อความ

โนแพกจะส่งกลับไปหา โซงแจบัก ให้ท่านคุยกับโซงแจบักทำการสนทนาถึงภารกิจอีกครั้ง
เมื่อทำการคลิกที่บทสนทนาคำว่า หลับตา แล้วทำการคลิกบทสนทนาคำว่าลืมตา จะถือว่าเป็นการ สิ้นสุดภารกิจจะถือว่าท่านเปลี่ยนสายเทพ
การเปลี่ยนสายมาร

ในกรณีที่ท่านเลือกเป็นสายมาร จะต้องออกไปตามหา NPC ยูแพก ที่แผนที่ ชั้นใต้ดินถ้ำมักโกชั้นที่ 1 เมื่อพบกับ NPC ยูแพก ให้ท่านทารคลิ๊กที่เมนูภาระกิจ

เมื่อทำการคลิ๊กที่เนื้อหาการสนทนา ของ NPC ยูแพก ที่ให้เข้าไปสู่ห้อง ก็จะเป็นการย้ายท่านเข้าไปสู้ห้อง

หลังจากเข้าไปสู่ห้องแห่งการทดสอบ ให้ทำการคลิกที่ NPC ยูแพก เพื่อทำการสนทนา เมื่อกดคำว่าพร้อมแล้ว ก็จะสามารถเข้าไปในห้องแห่งการทดสอบได้

เมื่อผ่านเข้ามาแล้ว ท่านจะได้พบกับโทกวังจุง จะต้องทำการต่อสู้

เมื่อชนะโทกวังจุงท่านจะยังต้องเอาชน กึกมา เชจา และเมื่อสามารถเอาชนะได้จึงจะผ่านการทดสอบเป็นจอมมาร

เมื่อท่านเอาชนะ โทกวังจุง และ กึกมา เชจา แล้วท่านจะต้องกลับไปที่ห้องของปรมาจารย์อีกครั้งเพื่อพบกับ NPC ยูแพกแล้วทำการคลิกที่การสนทนา

ยูแพงจะส่งกลับไปที่หมู่บ้านลู่หยางเพื่อไปพบโซงแจบัก แล้วทำการคลิกที่เนื้อหาสนทนา

เมื่อทำการคลิกที่บทสนทนาคำว่า หลับตา แล้วทำการคลิกบทสนทนาคำว่าลืมตา จะถือว่าเป็นการ สิ้นสุดภารกิจจะถือว่าท่านเปลี่ยนเป็นสายมารเรียบร้อยแล้ว


6. เมื่อท่านเปลี่ยนเป็นสายเทพและมารเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าต่างทักษะพิเศษ ของแต่ละคนจะมีการแสดงสกิลใหม่ขึ้นให้กับผู้ที่เปลี่ยนเป็นเทพและมารแล้ว